Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon sporreundersokelse

Omdømmeundersøkelse for Ofoten

 

Ofoten regionråd besluttet i sitt møte 24/9-10 å gjennomføre en omdømmeundersøkelse for Ofoten.

Formålet med undersøkelsen er å avdekke hvordan et representativt utvalg utenfor regionen oppfatter regionen samtidig som en undersøker hvordan et utvalg av regionens befolkning oppfatter regionen, noe som også vil gi et bilde av befolkningens identitet.
 
Dette vil gi en god basis for fremtidige tiltak for etablering og for å påvirke holdningene til opinionen. Firmaet som leverer undersøkelsen heter Ordkraft og har bred kompetanse innen feltet. 

Det er nå utarbeidet spørsmålssett som skal besvares på nett
 
 
 
 
Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten

http://www.ofotraadet.no