Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Offentlig utlysning

06.07.2015

Ellingsen Seafood AS - Utlegging av flåte på lokalitet Josommarset - Tysfjord kommune - Oversendelse av søknad til offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknaden legges ut til offentlig utlysning på kommunens hjemmeside og på rådhuset. 

Høringsfrist er 4 uker etter at utlysningen har funnet sted.