Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon mote

Offentlig møte

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om Sørfjord Vindpark i Tysfjord kommune med Nordkraft Vind AS som tiltakshaver.

Vindkraftverket er planlagt lokalisert på Middagsfjellet og på Tverrhalsen sør og nordvest for Brynvatnet i Tysfjord kommune. Området utgjør ca. 14 - 16 km2. Det meldte tiltaket planlegges med en installert effekt på inntil 80 MW.

NVE vil holde offentlig møte på Rådhuset i Kjøpsvik, kommunestyresalen, mandag 28.09.09 kl. 18.00.

På møtet vil Nordkraft Vind AS orientere om prosjektet, mens NVE vil orientere om den formelle behandlingen av meldingen.

Vel møtt!

Sørfjord vindpark - melding med forslag til utredningsprogram