Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon nve

Offentlig høring - Skogvatnet vindkraftanlegg

Merknader til meldingen sendes Norges vassdrags- og energidirektorat innen 23.11.09.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om Skogvatnet vindkraftanlegg i Tysfjord kommune.

Vindkraftverket er planlagt lokalisert vest og nord for Skogvatnet. Området utgjør ca. 23 km2 og grenser til planområdet for tidligere meldt vindkraftanlegg; Sørfjord Vindpark i regi av Nordkraft Vind AS.
Tiltakshaver Statskog SF vurderer en turbinstørrelse på inntil 3 MW, med en samlet ytelse på inntil 70-80 MV.

Eventuelle merknader til meldingen må sendes NVE innen 23.11.09.

Nærmere opplysninger kan fås ve å kontakte NVE v/ Hege Lilleland, tlf 22 95 98 97.
Norges vassdrags. og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO eller nve@nve.no

Skogvatnet Vindkraftanlegg - melding med forslag til utredningsprogram