Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Offentlig høring - Nordlaks Oppdrett AS

08.01.2016

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknader ut til offentlig ettersyn.

 

Søknad om akvakultur i Tysfjord kommune
Søker: Nordlaks Oppdrett AS 955 750 802
Søknaden gjelder: Ny lokalitet
Omsøkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: Grønnstranda
Koordinater: N68°14,674` Ø 16°16,452`
Kontaktadresse: postmottak@tysfjord.kommune.no

Søknad om akvakultur i Tysfjord kommune
Søker: Nordlaks Oppdrett AS 955 750 802
Søknaden gjelder: Ny lokalitet
Omsøkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: Bergkråa
Koordinater: N68°09,652` Ø 16°19,997`
Kontaktadresse: postmottak@tysfjord.kommune.no


Søknadene er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. 

Kunngjøringsdato: 7. januar 2016.