Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

plan og utvikling

Offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet i møte 20.04.09 sak 23/09. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunedelsplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, men tilhørende tiltaksdel som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningsloven § 20-1.