Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Offentlig ettersyn: reguleringsplan Árran lulesamisk senter

Skjermbilde 2017-09-22 kl. 09.29.57.png

Reguleringsplan for Árran lulesamisk senter legges her ut for offentlig ettersyn:

1.       Brev til berørte parter

2.       Vedtak

3.       Planbeskrivelse

4.       Planbestemmelser

5.       Plankart

6.       ROS-analyse

7.       Geoteknisk vurdering

8.       Innspill