Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nytt nødnett

30.04.2015

Nytt nødnett tas i bruk, og den nye ordningen trer i kraft fra mandag 4. mai kl 15.00.

Generelt
Nødnettet er en landsomfattende utbygging av nytt kommunikasjonssystem for nødtjenestene i Norge. Kommunikasjonssystemet knytter sammen Politi, Brann og Helse på en helt ny måte som muliggjør kommunikasjon på tvers av etatene. Prosjektet innebærer utbyggingen av nye basestasjoner i stort omfang over hele landet. Det gamle helseradionettet er teknisk foreldet og blir nå lagt ned. Utbygging og innfasing av Nødnettet har skjedd gradvis over de siste par årene. Hordaland er det område i Sør-Norge som pr. dato ennå ikke er kommet på luften. Innfasingen er nå kommet til fase 5 som omfatter i de tre nordligste fylkene.

 

Sentralisert legevaktsentral
Som følge av utbyggingen av Nødnettet vil alt kommunikasjonsutstyr på alle legevaktsentralene bli skiftet ut, og antallet legevaktsentraler vil bli redusert.

I Nordlandssykehusets HF distrikt vil det kun bli 3 legevaktsentraler, en i Bodø, en på Gravdal og en på Stokmarknes. All legevaktformidling i kommunene i Salten vil skje gjennom legevaktsentralen i Bodø. Det betyr bl.a. at legevaktsentralen på Steigentunet vil bli lagt ned, og at legevaktstjenesten for Tysfjord ikke lenger blir håndtert av HT-Safe.

 

Den nye ordningen trer i kraft fra mandag 4. mai kl 15.00.
 

Publikum som har behov for kontakt med legevakten skal ringe følgende legevaktnummer – for Tysfjords del 476 08 076. Telefonen vil nå bli besvart fra legevaktsentralen i Bodø

Det er viktig å være klar over at alle de gamle nødnumrene er uendret og skal brukes som tidligere

AMK 113

Politi 112

Brann 110