Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

220 ansatte deltok på fagdag om forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

14. og 15. feb møttes totalt ca 220 ansatte som jobber med barn og unge, på Storjord, Tysfjord, til en dag med repetisjon og påfyll av kompetanse knyttet til å samtale med barn, og til å håndtere situasjoner med mistanke om vold og seksuelle overgrep i samarbeid med politi og barnevern.

Hent folkehelseprofil for kommuner og bydeler

Folkehelseinstituttets LOGO
Profilene for 2018 og tidligere år kan nå lastes ned. Profiler for både kommuner og bydeler i fire byer er tilgjengelige. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler. 2018-profiler for fylkene kommer i mars.

Disse kommunene er best og verst på heltid

ikon informasjon blaa
Andelen deltidsstillinger i Kommune-Norge er 71 prosent

UKM Tysfjord/ Ballangen

UKM+logo%2C+kvadratisk+for+profilbilder_80x80
Søknadsfrist onsdag 28.02.18.

Kompetanseseminar om forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge

Ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsetjeneste møtes 14. og 15.februar på Storjord i Tysfjord for å lære mer om hvordan de kan forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge.

Intervju med prosjektleder - Viktigst nå er å skape trygghet

Prosjektleder Tor Erik Rønne i Jasska/Trygg er ikke i tvil: Det er i det forebyggende arbeidet vi har det største potensialet til å skape endringer. Les mer om hvordan den første måneden i ny jobb har vært og litt om planene framover.

Telefonproblemer

ikon telefon
Tysfjord kommune har telefonproblemer

Tydelig om taushetsplikt og meldeplikt

Rikke Lassen, tingrettsdommer i Oslo og spesialist på barns rettigheter, ryddet opp i all tvil vedrørende taushetsplikt og meldeplikt under kursdagene på Tysfjord turistsenter.

Hovedopptak for barnehage og SFO 2018/2019

bok
Søknadsfristen for opptak er 01.03.2018

Informasjon om barnehage- og sfo faktura

ikon faktura
Faktura for barnehage- og sfo plass vil bli forsinket for januar måned pga. systembytte

Informasjon om faktura på husleie for kommunale boliger

ikon informasjon blaa
Faktura på husleie for kommunale boliger vil bli forsinket for januar måned pga. systembytte

Vi vil gjerne vite hva DU mener - send oss ditt innspill

Har du noe du vil ha sagt vedrørende arbeidet som er på gang i prosjekt Jasska/Trygg?

Lærer mer om tverrfaglig samarbeid og meldeplikten til barnevernet

Om lag 150 ansatte som jobber med barn, unge og familier deltar 1. og 2. februar på kurs i Tysfjord for å lære mer om taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, samt varsling og samhandling med barneverntjenesten når det oppstår mistanker om seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.