Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nye veiadresser i Tysfjord kommune 2019

30.08.2019
ikon brev

 I forbindelse med deling og sammenslåing av Tysfjord kommune har det oppstått en utfordring i forhold til like adressenavn. Regelen er at den kommunen som har flest adressepunkt på en veiparsell, der to eller flere har samme navn, får beholde veinavnet. Tysfjord må erstatte Industriveien og Tunnelveien.

I tillegg får området Hamnhågen på Drag og vei til Nevervika nye navn.

 

Formannskapet behandlet i møte 22.08.2019, etter høringsfristens utløp, sak 44/19, og følgende vedtak ble fattet:

 

Industriveien i Kjøpsvik endres til navnet Kjøpsneset

Tunnelveien i Kjøpsvik endres til navnet Hestneselva

Hamnhågen på Drag får navnet Hamnhågen

Vei til Nevervika får navnet Nevervikveien

 

Alle berørte vil få brev om ny adresse når endringene er gjennomført.

 

Teknisk etat, 30.08.19