Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nye gårdsnummer fra 1.januar 2020 i Narvik kommune

19.12.2019
informasjon

 

 

 

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (gnr bnr) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

I forbindelse med kommunesammenslåingen vil derfor alle gårdsnumrene i Tysfjord og Ballangen bli endret. Endringene trer i kraft 1.1.2020.

Eiendommene fra Tysfjord kommune får et tillegg på 200:

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1-91

  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 201-291 (Gjelder ikke gnr som skal til Hamarøy kommune.)

Eiendommene fra Ballangen kommune får et tillegg på 300:

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1-101

  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 301-401

Eiendommene fra Narvik kommune endres ikke.

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

En del eiendommer har fått ny adresse på grunn av sammenslåingen. Alle nye adresser er tatt i bruk.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke gjøre noe.

 

Oppmåling, Areal og samfunnsutvikling
Narvik kommune