Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Ny utgave av NAF Veibok - lokalkunnskap ønskes

10.02.2017

Kart 152.pngNeste utgave av NAF Veibok skal ut i januar 2018 og den skal inneholde oppdatert informasjon om din kommune. For å lage en oppdatert presentasjon av alle landets 426 (foreløpig) kommuner trenger vi hjelp av lokalkjente folk i hver enkelt kommune. Utfordringen vår til deg er derfor at du selv eller en annen i kommunen tar ansvaret for å gi oss beskjed om hva de ønsker skal med i neste utgave av veiboka.

Hvorfor?
NAF Veibok er landets største bokprosjekt og har kommet ut i en sammenhengende rekke siden 1928, forrige gang i 2014. Boka sendes alle NAFs 500 000 medlemmer, men har langt videre spredning enn det. Leserundersøkelser vises at den har vel en million lesere, og at den til en hver tid ligger i ca 700 000 norske biler. I tillegg får vi stadig meldinger om syklister, fotturister, padlere og andre som har stort utbytte av å bruke boka. Det mange kaller «bilistenes bibel», brukes mye, både underveis og til å planlegge nye turer. 

NAF Veibok utgis også i digital form. Stoffet i veiboka gjenbrukes dessuten i den populære NAF Ruteplanlegger på www.naf.no, med bortimot 2. millioner unike brukere. I NAFs serie av reisehåndbøker er også mye av veibokstoffet synlig. Den serien omfatter blant annet titler som «Norges beste omveier» og «Norges beste utsikter». Disse bøkene har også kommet ut i store opplag.

Innholdet i NAF Veibok er derfor viktig for hvor svært mange legger ferieturen sin. 

Hva skal sjekkes?
Her er en lenke til hvordan din kommune presenteres i forrige utgave av boka. Publikum inviteres til å komme med tilbakemelding om feil og mangler om Tysfjord kommunes oppføringen i NAF-boka, send e-post til nafboka@tysfjord.kommune.no

Kartbladene i veiboka som dekker kommunen kan ses til høyre her. Vi vil sette stor pris på om vi også får tilbakemeldinger om feil og mangler og så i kartnladene.  Fint er det også om dere sjekker at det brukes riktige navn, og om det er navn som mangler.

 

Nye punkter

I tillegg ønskes det opplysninger om noen andre punkter som skal inn i neste veibok:

Nye grenser.

Tysfjord1 fra NAF Veibok 2014-2017.png


Tysfjord2 fra NAF Veibok 2014-2017.png

I denne utgaven av veiboka beskrives kommunene ut fra vedtatte grenser som gjelder fra 01.01.18. Kommuner som er vedtatt slått sammen 01.01.19 eller 01.01.20 blir beskrevet etter gamle grenser, men med en kort beskrivelse av hva som kommer til å skje når kommunen slås sammen med andre.  Det er en del usikkerhet knyttet til ny kommunestruktur så det er fint om kommunene sjekker nøye at det vi har skrevet er korrekt.

Mest attraktive friluftslivsområde.
Mange av våre lesere ønsker opplysninger om hvor de kan drive friluftsliv i kommunene.  Vi har allerede en del generelle opplysninger om dette i kommuneomtalene, men har tenkt å bli mer konkrete. Vi har derfor innledet et samarbeid med organisasjonen Norsk Friluftsliv, som i forbindelse med Friluftslivets år 2015, oppfordret kommunen til å kåre sitt mest attraktive friluftsområde. Så langt er dette gjort i bortimot 100 kommuner, men vi håper at flere vil benytte seg av muligheten til å synliggjøre friluftslivsmulighetene i kommunen. Dersom dette punktet ikke er fylt ut i din kommune ber vi dermed om forslag til et slikt område. Forslaget må inneholde en kort beskrivelse av området og hva slags friluftsliv som kan drives der. Det er også viktig at det inneholder opplysninger om et godt utgangspunkt for å oppleve området. Opplysningene kan også gis til prosjektleder Tonje Refseth, e-post: tonje.refseth@norskfriluftsliv.no.

Bobil og campingvogn. 
Svært mange av våre lesere etterspør informasjon om hvor de kan parkere bobil og campingvogn mest mulig nær sentrum av norske kommuner. Har dere en slik plass vil vi derfor gjerne ha opplysninger om den. Informasjon om hvor bobiler og campingvogner kan tømme toalett- og gråvannstank langs veien er også meget kjærkomment.

Illustrasjoner
Omtalene av illustreres med minst et bilde pr kommune. Motivet bør helst vise noe typisk for kommunen, gjerne det viktigste kulturminnet, spesiell natur eller en annen attraksjon. Vi håper kommunen kan sende oss minst et slikt bilde, men gjerne flere. Fotografiet må ha stor nok oppløsning til å være egnet for trykk. Det må leveres oss til fri bruk i NAFs kanaler. Vennligst skriv i filnavnet hva motivet viser og fotografens navn.