Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Nuortta-Sálto værrogájbbediddjekåntåvrrå

31.10.2016
Nord-Salten skatteoppkreverkontor ansatte
Nuortta-Sálto værrogájbbediddjekåntåvrrå ​
Poasstaboaksa 104
8591 GÁSLUOKTA
Skuolkan: 479 85 888
E-poassta: nordsalten@skatteoppkreverkontor.noGuovvamáno 4.biejve 2014 sjattaj værrogájbbediddje Bálága, Divtasvuona ja Hábmera suohkanin aktijdum Nuortta-Sálto værrogájbbediddjekåntåvrrån.
Aktisasjbarggosjiehtadus le suohkanstivrajn tjanádum ja le gæhttjaladdam ásadum guokta jage gávdan. 
Hábmera suohkan le vuostatjin vuodosuohkan dán aktisasjbarggosjiehtadusán.

Værrogájbbediddjekåntåvrrå giehtadalli juohkka gatjálvisá mij guosská værromákso ja barggovaddedivut persåvnålasj værromávsijda ja barggovaddijda. Dát merkaj værromákso, barggovaddedivut, gávddadiedádus, bálkká- ja gæsán/jahkediedádus, åhtsåmus luojttem-/máksemårnik, værroduodastus, dárkestimdoajmma ja bagádallam.

Álmmugijda Bálágin, Divtasvuonan, Stájgon ja Hábmerin le dát skuolkan ja sadje gåsi guládalli telefåvnå, poassta jali e-poassta baktu. Juohkkahasj bargge li ietjas suohkana kåntåvrån, gånnå bájkálasj álmmugijt viehkedi.