Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nordland Fylkeskommune

28.08.2012

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2012. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger; FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemonstrasjoner mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
postboks 1403
8002 Bodø  

Innen 21. september 2012 

Ytterligere opplysninger kan fås ved utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no 
eller telefon 916 03 230.