Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nordland fylkes kulturpris 2014

03.09.2014

Med dette innbyr Nordland fylkeskommune de kommunale kulturstyrene i Nordland, kulturinstitusjonene og kulturorganisasjonene i Nord- Norge til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for år 2014. De kommunale kulturkontorene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune.

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg, som innstiller overfor Fylkesrådet.
Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

Forslagene sendes: Nordland fylkeskommune
                             Kultur- og miljøavdelingen
                             Fylkeshuset, 8048 Bodø


eller: post@nfk.no

innen 1. november d. å.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen i fylkeskommunen er unntatt offentligheten.