Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

kulturpris

Nordland fylkes kulturpris 2011

Med dette innbyr Nordland fylkeskommune de kommunale kulturstyrene i Nordland, kulturinstitusjonene og kulturorganisasjonene i Nord-Norge til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for år 2011.

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Prisen er på kr. 20.000,- i tillegg til et diplom.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg, som innstiller overfor Fylkesrådet.
Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

 

Forslagene sendes:
Nordland fylkeskommune
Kultur- og miljøavdelingen
Fylkeshuset
8048 Bodø

E-post: post@nfk.no

innen 1. november 2011.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber fylkeskommunen om at navn ikke blir offentliggjort.
Saksbehandlingene i fylkeskommunene er unntatt offentligheten.