Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Nord-Salten Skatteoppkreverkontor

30.11.2016

Fredag 2. desember vil skatteoppkreverens fagsystem være ute av drift, således vil ikke Nord-Salten Skatteoppkreverkontor kunne serve publikum.

Det er usikkerhet om vårt system er operativ mandag 5. desember.

Ved henvendelser til NSSK bes kunder kontakte skatteoppkrever f.o.m tirsdag 6. desember.

 
Med vennlig hilsen
 
Nord-Salten Skatteoppkreverkontor
Steigen-, Ballangen-, Tysfjord-, Hamarøy kommune