Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Nord-Salten skatteoppkreverkontor

14.02.2014
Nord-Salten skatteoppkreverkontor ansatte
Nord-Salten skatteoppkreverkontor
postboks 104
8591 KJØPSVIK
Telefon: 479 85 888
E-post: nordsalten@skatteoppkreverkontor.no


4. februar 2014 ble Skatteoppkreveren i Ballangen, Tysfjord, Steigen og Hamarøy kommune samordnet som Nord-Salten skatteoppkreverkontor. Samarbeidet er forankret i kommunestyrene og etableres som et forsøk for en toårsperiode. Hamarøy kommune har rollen som primærkommune i første fase av samarbeidet.

Skatteoppkreverkontoret behandler alle henvendelser som gjelder betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for personlige skatteytere og arbeidsgivere. Det vil si betaling av skatt, arbeidsgiveravgift, terminoppgaver,
lønns- og trekk/årsoppgave, søknad om ettergivelse-/betalingsordning, skatteattest, kontrollvirksomhet og veiledning.

For publikum i Ballangen, Tysfjord, Steigen og Hamarøy betyr dette et telefonnummer og et sted å henvende seg på telefon, post og e-post. De ansatte vil fortsatt ha kontor i sine respektive kommuner, og tar imot publikum lokalt.