Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommunene Hamarøy og Tysfjord har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Nord- Salten barnevern.
Samarbeidet startet den 1. januar 2012 og er organisert etter "vertskommunemodellen" med Tysfjord som vertskommune. All barnevernmyndighet er delegert til Nord- Salten barnevern ved leder. Felleskontorene til Nord- Salten barnevern ligger på gammelskola, Drag. Nord- Salten barnevern har også tilgjengelige lokaler i Kjøpsvik og på Oppeid.

Barneverntjenesten reguleres av LOV av -1992-07-17 nr om barneverntjenester. Loven skal beskytte barna mot omsorgssvikt og bidra at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Alle som arbeider med barnevern har taushetsplikt.

Akutte henvendelser bes gitt til leder Mathilde Marhaug eller stedfortreder Sissel  Sjåfjell Kyllingmark.


Felles akuttberedskap for kommunene Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord vest: 469 55 776.
Akuttberedskapen gjelder utenom ordinær arbeidstid 07:45 - 15:15.

Tysfjord øst vil ivaretas av Narvik kommune, mer informasjon vil komme.

 

Kontakt:
Postadresse:                              Besøksadresse:            
postboks 57  Gammelskola, Drag
8271 DRAG  Rådhuset Kjøpsvik (kun etter avtale)
E-post: nord-salten.barnevern@tysfjord.kommune.no
Telefaks: 75 01 31 19

 

PrintDin utvei logo