Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Njuolgadusá

Retningslinjer for tildeling av Kulturprisen

Behandlet i kommunestyret i møte 25.04.02 sak 0033/22. Nedenfor følger retningslinjer for kulturprisen med de endringer som har kommet gjennom den politiske behandlingen.

Retningslinjer for tildeling av kulturpris for Tysfjord kommune

  1. Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag/ foreninger  i Tysfjord, som gjennom sitt virke har gjort en innsats for fremme av kulturarbeidet i kommunen.
  2. Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for kulturell virksomhet.
  3. Kulturprisen tildeles av Komité for oppvekst og kultur.
  4. Komité for oppvekst og kultur har mulighet til å avgjøre at kulturprisen ikke skal tildeles dersom en mener at kandidater ikke oppfyller kravene eller en mangler kandidater.
  5. Prisens størrelse angis i kommunens budsjett og er for år 2000 kr. 5000,-, jfr. Pkt. 3. I tillegg til prisen får mottakeren et diplom.
  6. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkeltperson eller lag/ forening, men kan i spesielle tilfeller deles på flere.
  7. Kulturprisen utlyses i lokalpressen, og befolkningen i Tysfjord oppfordres til å komme med forslag til kandidater.
     

Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturstipend

Formålet med kulturstipendet er å yte honnør til mottakeren for den innsats han/hun har lagt ned innen kulturområdet.

Kulturstipendet tildeles enkeltpersoner eller grupper fra Tysfjord som har gjort seg fortjent gjennom kulturelt arbeid, her igjennom også innen idrett.

Øvre aldersgrense for mottakelse av stipendet er det året utøveren fyller 25 år.

Stipendet tildeles på bakgrunn av begrunnet søknad. Tysfjord Ungdomsråd og Komité for oppvekst og kultur har i sine møter anledning til å fremme forslag på kandidater som ikke selv har kommet med søknad.

Kulturstipendet tildeles av Komité for oppvekst og kultur etter at de innkomne søknadene har vært til høring hos Tysfjord Ungdomsråd.

Prisens størrelse angis i kommunens budsjett.


Søknad sendes til:

Tysfjord kommune
Kultur og bibliotek
Postboks 104
8591 KJØPSVIK