Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Naturlos 2017

20.01.2017

Midtre Hålogaland friluftsråd har startet arbeidet med å utarbeide turkalender for 2017. 


Invitasjon for å melde inn turer/ arrangement. Frist for tilbakemelding er 1. mars 2017.

INFORMASJON OM NATURLOS 2017


Midtre Hålogaland friluftsråd
Anne-Margrethe Roll
daglig leder

 

mob: 90549676, tlf 76912260
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
besøksadr. Kongensgate 49
postadr      co/ Narvik kommune, 8502 Narvik
www.halogaland-friluftsrad.no
facebook: hålogalandfriluftsrad