Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon naeringsliv

Næringspolitisk plan

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET I KOMMUNEN
 
 
Kommunestyret behandlet i møte 30.03.2009 sak 33/09.
Følgende vedtak ble fattet:
 
Kommunestyret vedtar næringspolitisk plan for Tysfjord kommune slik den foreligger.
 
 
Med vennlig hilsen
Tysfjord kommune
 
 
 
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær