Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Næringsmøte - nye Hamarøy

26.03.2018
Tirsdag 3.april inviterer Fellesnemnda for nye Hamarøy til møte med næringslivet. Tema er næringsutvikling og næringspolitikk.


Tid:  tirsdag 3.april, kl. 17:30 til kl. 19:30

Sted:  Ulvsvåg Gjestgiveri

Stortinget har vedtatt at Hamarøy kommune og Tysfjords vestside skal slå seg sammen til en ny kommune. Arbeidet med å forberede sammenslåingen er i full gang, og som et ledd i dette arbeidet har Fellesnemda tatt initiativ til en forenklet strategisk prosess for nye Hamarøy.

Et tema i denne prosessen er næringsutvikling og næringspolitikk. Fellesnemda ønsker synspunkter fra næringslivet på kommunens næringsarbeid. Blant annet hvilke behov næringslivet har til kommunal tilrettelegging og medvirkning, og hvilke muligheter og satsingsområder de ser for nye Hamarøy kommune. Konklusjonene vil bli spilt inn i det videre arbeidet med sammenslåingsprosessen.

Møtet er åpent for næringslivet og andre interesserte.

Velkommen!