Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Næring

Tysfjord er en industrikommune med hovedvekt på tungindustrien. Handel, turistnæring og offentlig sektor har etter hvert vokst frem til å sysselsette en stor andel av befolkningen.

 

ÁRRAN JULEVSAME GUOVDÀSJ / ÀRRAN LULESAMISKE SENTER

En nasjonal lulesamisk institusjon som har formål å sikre og utvikle lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Senteret ble åpnet av HM Kong Harald i 1994.

http://www.arran.no

 

Ellingsen Seafood

Ellingsen Seafood er et havbruksselskap med hovedvekt på oppdrett, slakting, salg og eksport av laks, med hovedkontor på Skrova i Lofoten.
I Tysfjord har selskapet flere konsesjoner lokalisert til anlegg i indre del av fjordbassenget.

http://ellingsenseafood.no

 
Nordlaks

Nordlaks er et helintegrert selskap som produserer, videreforedler og selger atlantisk laks og regnbueørret. Selskapet ble etablert i 1989 av Inge Berg som er eneeier. Hovedkontoret er lokalisert til Stokmarknes i Vesterålen, sammen med slakteri- og videreforedlingsanlegg.
I Tysfjord har selskapet flere konsesjoner lokalisert til anlegg i ytre del av fjordbassenget.

http://www.nordlaks.no

 
TASTE OF NORTH AS 

Bedriften ligger strategisk til på Korsnes, i nær tilknytning til Lofoten. 

http://www.tasteofnorth.no

 
TYSFJORD TURISTSENTER AS 

Et moderne hotell som ligger i naturskjønne omgivelser på Storjord i Tysfjord.
Hotellet kan tilby overnatting, kurs- og konferanse, bespisning og naturopplevelser. Hotellet er også basecamp for den årlige spekkhoggersafarien som foregår hvert år i perioden oktober til januar.

http://www.tysfjord-turistsenter.no/

 
THE QUARTZ CORP AS 

The Quartz Corp AS er den eneste gruvedriften i Tysfjord. Det produseres meget ren krystallkvarts som blir brukt i produksjon av bl.a. optiske fibre, kvarts glass, halogenkvartslamper m.m.

http://www.thequartzcorp.com/en/

 
NORDLAND BETONGELEMENT AS 

I 1978 etablerte Nordland Betongelement AS seg i Kjøpsvik. Fabrikken produserer inntil 20.000 tonn forspente og slakkarmerte betongelementer pr. år. Fabrikken spesialiserer seg på produksjonen av hulldekke-elementer, men leverer et bredt spekter av betongelementer.

http://www.nordland-betongelement.no/

 
NORCEM AS 

Norcem AS har hatt en avgjørende betydning for utviklingen i Tysfjord. Norcem AS startet sin produksjon i Kjøpsvik i 1920. Grunnlaget for sementproduksjonen er det mektige kalksteinsfeltet som strekker seg nordover fra Kjøpsvik.

http://www.norcem.no/