Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

grunder

Motiveringsseminar for kvinner

 

Tysfjord ASVO skal igangsette et prosjekt som har til hensikt å motivere kvinner til deltakelse i gründer og – næringsvirksomhet i lulesamisk område. Prosjektet er støttet av Nordland Fylkeskommune.
 
Tysfjord ASVO ønsker å sette fokus på områder som tradisjonelt domineres av kvinner gjennom kurs/workshop på ulike tema: duodje/mineraler, mat/helse/trening og omsøm.
 
I tilknytning til hver samling vil det også bli gitt faglig påfyll. Det kan for eksempel være en dag hvor man lærer om veiledning/presentasjonsteknikker/budsjett/etc.
Det er et mål at man gjennom sin deltakelse skal knytte kontakter slik at man kan inspirere hverandre mellom samlingene – etablere nettverk. I nettverket er det er spesielt ønskelig å ha med kvinner som er næringsaktører og/eller er i arbeid i offentlig eller privat virksomhet. Vi ønsker å etablere et bredt og allsidig nettverk på kvinners premisser, men vi utelukker ikke menn fra å delta. Vi stiller heller ikke etniske krav til deltakerne.
 
Under årets samiskedager (onsdag den 9.2) åpner vi vårt Marked. Her skal vi selge egne produkter, både nye produkter og omsøm. I tillegg satser vi på brukt sportsutstyr / fritidsutstyr / leker / hobbyartikler. Vi selger også produkter som er laget av andre.
 
Det er et mål at vi til neste år under samiske dager skal ha flere leverandører av varer/tjenester eller underleverandører til Tysfjord ASVO.
 
Program
 
 
Torsdag 10.02.11
11.30 - 12.30 Lunsj
12.30 - 12.30
 

Informasjon om prosjektet. Hensikt og mål
Tysfjord ASVO v/Daglig leder Beate Ráhka-Knutsen

13.00 - 15.00
 
Nettverksbygging. Kvinner og innovasjon i et samisk perspektiv
Nordlandsforskning v/ Seniorforsker Elisabet Ljunggren    
  
Fredag 11.02.11
09.00 - 10.00
 
Livsgledesykehjem, et pilotprosjekt i Trondheim kommune
Prosjektansvarlig, Høgskolen i Sør – Trøndelag v/ Ragnhild Lien
10.15 - 11.00
 
Informasjon om stedsutviklingsprosjektet på Drag med fokus på kvinner
Tysfjord kommune v/ Rådmann Konrad Sætra
11.00 - 12.00
Avslutning og Lunsj
 
 
 
Vi håper det er mange som har lyst til å delta.
Av praktiske grunner ønsker vi tilbakemelding på din deltakelse enten på mail brk@tysfjordasvo.no eller på tlf/ sms 915 41340