Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Monica Jensen

25.08.2015
ikon Monica JensenTysfjord Bygdeliste

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?
Monica Jensen, 43 år, bosatt på Drag. Samboer og 3 barn.Tysfjord Bygdeliste
 

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
Jeg synes det beste med å bo i Tysfjord er de gode samtalene med naboen, bekjente på gata og menneskene jeg møter i min jobb.
Følelsen av ro - selv i en stressende hverdag.
 

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Fordi jeg vil jobbe for samarbeid, innbyggernes medbestemmelse og en ny økonomisk retning: vi må se fremover og oppover.
Jeg ser meg selv som åpen og nytenkende, og vil jobbe for å være et bindeledd mellom teori og praksis, innbygger og organisasjon.
 

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?
Det viktigste for Tysfjord Bygdeliste er å gjennomføre de grep som kreves for at Tysfjord kommune skal få orden på økonomien.
Dette vil være avgjørende for videre utvikling av kommunen samt fremtidig bosetting.
Tysfjord Bygdeliste vil arbeide for bygging av flere omsorgsplasser slik at kommunen kan gi sine innbyggere et likeverdig tjenestetilbud.
 

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Dagens unge velgere representerer kommunens fremtid!
Jeg er opptatt av at denne velgergruppen blir hørt, og tiden er kanskje inne for at de unge kan ta aktivt del i politiske fora og prosesser der deres interesser ivaretas.
 

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Vi MÅ få orden på kommunens økonomi. Det innebærer avgjørelser og prosesser der alle må gi og ta, ofre og vinne tilbake, men jeg vet at vi vil kunne komme styrket ut av en vanskelig tid dersom vi tør gjøre de nødvendige grep, sammen. Et fellesskap gir trygghet, utvikling og livskvalitet. Vår kommune er både ressursrik og fargerik, og dette må vi utnytte slik at vårt lokalsamfunn kan være et godt sted for alle.
 

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
Åpenhet og ærlighet er en viktig verdi for Tysfjord Bygdeliste, dette gjenspeiler seg i Tysfjord Bygelistes valgprogram.
Tysfjord Bygdeliste er villig til å ta de grep som kreves for å få kommunens økonomi i balanse.
Tysfjord Bygdelistes agenda er ikke å tenke på det som har vært, men å fokusere på samhold, gjensidighet og en bærekraftig fremtid for alle.
Politikk skal ikke avhenge av hvem du er og hvor du kommer fra, men hvilke verdier du verdsetter og ønsker å videreføre.
 

8. Når starter du valgkampen for fullt?
Nå :) 
 

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Bruk din stemme! Da er du med på å farge din egen fremtid. Godt valg, alle sammen!