Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Minnemedalje

19.03.2015

Regjeringen har besluttet å innføre en minnemedalje for innsats under krigen. Kommunene gis i oppdrag å fremme begrunnede forslag til Fylkesmannen på personer som bør tildeles medalje etter de fastsatte kriteriene. 

 

Pressemelding 17.03.15

Regjeringen har i anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget en minnemedalje, «Takk for din innsats 1939 – 45». Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

2015 er et historisk år. Vi markerer at det er 75 år siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen.

- Flere av dem som gjorde en viktig innsats under krigen har ikke fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener. Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Markeringene i 2015 vil være en anledning til å løfte fram nettopp dette. Mange typer motstandsarbeid faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Kommunene er blitt bedt om å identifisere om de har innbyggere som oppfyller kravene for å motta medalje. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap. Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen, som på vegne av staten beslutter overrekkelse.

- Jeg har bedt ordførerne i kommunene om å overrekke medaljen i tilknytning til Frigjørings- og veterandagen 8. mai, eller ved en annen egnet anledning, til de av kommunens innbyggere som deltok i motstands- og holdningskampen under okkupasjonsårene, avslutter forsvarsministeren

Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

 • Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
  • Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.
  • Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
 • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  
 • Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til kriteriene bør tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.
 • Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.
 • Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes primært kommunen (ved ordfører eller bydels leder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert.
 • Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.
 • Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.
 • Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform.

Forslag på kandidater må være sendt inn til kommunen innen 10. april 2015.

Overrekkelsen av medaljen vil bli gjort av ordfører.

Forslag kan sendes til:

Tysfjord kommune
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

eller til

postmottak@tysfjord.kommune.no