Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Mineralløpet 2018

28.08.2018

mineralløpet.png

Program Mineralløpsforedrag og Mineralløpet 2018.pdf

 

Program fredag 07.09.2018

 

Kl. 12.00 Mineralløpsforedrag

«Krigens landskap. Noen betraktninger om grenselosing i Tysfjord»

Av: Arne Håkon Thomassen. Arkeolog. Seniorrådgiver i Sametinget

Velkommen/Buorisboahtem!

 

 

Program Mineralløpet 2018 (08.09.18)

 

Kl. 10.45 Sekretariatet åpner. Registrering. Utstilling. Gruvehistorie. Lokale mineraler. Geologiens dag.

Kl. 11.00 Velkommen til årets Mineralløp.

Kl. 11.05 Felles oppvarming med "Lett på tå-gjengen".

Kl. 11.20 Fellesstart Miniralløpet uten tid (ASVO).

Kl. 11.30 Fellesstart Miniralløpet på tid (fotballbanen).

Kl. 12.00 Fellesstart i årets Mineralløp.

Kl. 13.15 Diplom til bedriften/laget med flest deltakere i årets løp. Premier for deltakelse.

 

Velkommen!

 

Prográmma Minerállaviehkam 2018 (08.09.18)

 

Kl. 10.45 Dåjmadahka rahpá. Registrerim. Vuosádus. Gruvvohiståvrrå. Bájkálasj minerála. Geologija biejvve.

Kl. 11.00 Buorisboahtem dán jage Minerállaviehkamij.

Kl. 11.05 Aktisasj lieggidibme «Lett-på-tå-vegajn".

Kl. 11.20 Ájgedis Minerállaviehkama aktisasj gilpos (ASVO).

Kl. 11.30 Minirállaviehkama aktisasj gilpos ájgijn. (tjiektjamsaljon).

Kl. 12.00 Dán jage Minerállaviehkama  aktisasj gilpos.

Kl. 13.15 Diploma viddnudahkaj/juohkusij ienemus oassálasstij dán jage. Vuojttusa oassálasstemis.

 

Buorisboahtem!