Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Midler fra havbruksnæringens kultur- og næringsfond 2014

28.08.2014

Tysfjord kommune utlyser med dette avsatte midler til Havbruksnæringens kultur- og næringsfond for første gangs tildeling i 2014.

Fondet er kommet i stand etter initiativ fra oppdrettsselskapene med bakgrunn i at Ellingsen Seafood AS (tidligere Musken Laks AS) og Nordlaks AS innehar oppdrettskonsesjoner i kommunen. 

Formålet med fondet er at det skal legges til rette for utvikling av kultur- og næringsbasert virksomhet. Fondet skal gi støtte til kultur- og næringstiltak som har en langsiktig effekt. Fondet har en årlig tilførsel av kapital på to millioner kroner i fire år. Fondet fordeles med om lag 50% to ganger i året. 

Det er i 2012 utarbeidet nye retningslinjer for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond med klare mål og strategier. Inntil fire søknader innen de skisserte støtteområdene vil bli innvilget. Gjennomarbeidede søknader vil bli prioriterte. Søknader som ligger utenfor retningslinjene vil bli avslått. 


Søknadene sendes:

Tysfjord kommune 
postboks 104 
8591 Kjøpsvik

eller på e-post til: postmottak@tysfjord.kommune.noSøknadsfrist: 19. september 2014