Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
Albert og Lille Kosehund

Naturen

Vandringen langs leden mellom Sørfjorden og Áhkájávrre går i sin helhet på fjellberggrunn. Fjellkjeden kan dateres tilbake til mellom 430 og 380 millioner år. Jordskorpen består av store plater som langsomt glir omkring og kan kollidere eller gli bort fra hverandre. Platene varierer i tykkelse fra noen titalls til flere hundretalls meter. Fra en geologisk synsvinkel er området langs leden spesielt interessant da det er et av de få stedene man har klart å fastslå hvor langt platene ble transportert i kontinentkollisjonen. Ved Rijtjem finnes plater som har sitt opphav 58 mil lengre vest, altså vest for Lofoten.

Fjellområdet består i hovedsak av et høyfjellsplatå som varierer fra 400 moh til rundt 847 moh. Fjellbjørkskogen vokser opp til 600 m.o.h.

Flora og fauna i området er overraskende mangfoldig. Den rike vegetasjonen skyldes  mye kalk i berggrunnen og bergarter som lett forvitres. I tillegg fungerer fjellskrentene som solfangere og enkelte steder gror sjeldne planter som fjellbrud, rødsildre, gullsildre og klippeveronica.

Det er et rikt fugleliv langs leden. Både jaktfalk, snøspurv, heilo, engpiplerke, fjellrype, steinskvett og sandpiper kan det være mulig å få øye på.

Langs anleggsveisen opp mot Brynsvannet vokser en koloni med hvit revebjelle, noe som er sjeldent så langt nord.

Fra gammelt av har lokalbefolkningen hentet brynestein ved Brynsvannet, noe det samiske navnet for området også gjenspeiler.

På Middagsfjellet finnes en større kalksteinsgrotte som kan være verdt et besøk.

Dappajavre ligger 652 m.o.h. Det er et grunt vann med slamavfall fra isbreen Gihtsejiekna. 

I klarvær ser man den flotte isbreen på toppen av Gihtsetjåhkkås. Breen er en platåbre med tunger i flere retninger.

Krokvannet har klart vann. Herfra går turen langs ryggen av Tjehpuris. Man vandrer sør for Røysvannet forbi riksrøysa. Derfra ned mot Sårgåjávrre og tar broene over Tjoallabahta og Svardijåhkå. Fra Sårgåjávrre går man opp mot Gálavárddos og følger sørsiden ned til Áhkájávrre.