Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

«Tillit og behov i Tysfjordsamfunnet»

Velkommen til åpent seminar, tirsdag 18. sept. fra 17:30 til 19:30, i auditoriet på Árran lulesamiske senter!

Mål for seminaret:
Målsettingen med seminaret om «Tillit og behov i Tysfjordsamfunnet» er å reflektere over hva tillit er, hvordan skaper vi tillit og hva har vi behov for i Tysfjordsamfunnet i dag.
Vi håper at seminaret kan bidra til å gi oss gode innspill til det videre arbeidet med «Tillitsbygging», som delprosjekt 5 i Jasska/Trygg.

Målgruppe:
Lokalbefolkningen i regionen, helsetjenester, lokale politikere, Sametinget og samiske kompetansesentre, og ellers samarbeidende partnere.

Seminar om Tillit.png