Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Tysfjords lokalnemnd for gårds- og slektshistorie:

Følgende personer sitter i Tysfjords lokalnemnd for gårds- og slektshistorie:
Ingar Nikolaisen Kuoljok, leder e-post: ingar@kuoljok.no
John Gunnar Skogvoll  
Sverre Norås   
Eli Kuntze   
Helge Grønbech   
Ella Nilsen   


Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med opplysninger, bilder osv. i forhold til gårds- og slektshistorien er det mulig å gi tilbakemelding om dette til medlemmene i nemda. Det er også mulig å kontakte gårds- og slektshistorieforfatter Isak Kjerpeseth på tlf. 990 31 282, eller Tysfjord kommune på tlf. 75 77 55 00 eller e-post postmottak@tysfjord.kommune.no