Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Lokaldemokratiundersøkelsen er UTSATT

26.06.2018

samfunn%20mennesker%20demokrati.jpg"Fellesnemnda vedtok i møte den 16. mai 2018 og gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse for nye Hamarøy ved å inkludere innbyggere og folkevalgte fra Tysfjord vest. Undersøkelsen skulle dekke 43 spørsmål (29 for folkevalgte alene + 14 for folkevalgte og innbyggere).
 
17 folkevalgte fra Hamarøy kommunestyre og 7 folkevalgte fra Tysfjord Vest (Tysfjord kommunestyre)  skulle gjennomføre undersøkelsen den 21. juni 2018, mens innbyggerne blir telefonintervjuet mandag den 25. juni 2018. KS skulle gjennomføre lokaldemokratiundersøkelsen, mens Opinion skulle gjennomføre utspørring til et utvalg av inntil 400 innbyggere, inkludert de folkevalgte.
 
Med bakgrunn i Tysfjord kommunestyre sitt vedtak i møte den 19. juni 2018 ble lokaldemokratiundersøkelsen UTSATT.
 
Undersøkelsen vil bli tatt opp igjen når situasjonen er mer avklart. Fellesnemnda står fortsatt med at det skal gjennomføres en slik undersøkelse, men at tidspunktet pr. nå ikke er riktig".