Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Lokal høring av veinavn

25.04.2018

Etter vedtak i formannskapet 16.04.2018 sendes tre veinavn til lokal høring i berørte kommunedelsutvalg.

Høringsfrist: 27.05.2018
Tysfjord kommune
Pb 104
8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjord.kommune.no

 

Følgende veinavn vedtas lagt ut på lokal høring jf. matrikkelloven § 21,  matrikkelforskriften  § 59, Lov om stadnamn

  • E6 får på Tysfjord vest får navnet: Drag E6 og Storjord E6
  • Strekningen Skarberget fergeleie til kommunegrensen mot Ballangen får navnet: Skarberget-E6

Strekningen fergeleiet i Kjøpsvik til kommunegrensen mot Ballangen (RV827) får navnet: Kjøpsvikveien.