Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Lavterskeltilbud innen Helse og omsorg

10.06.2016
omsorg 2Førstkommende lørdag 11. juni vil det trolig komme en artikkel i VG, som vil omhandle historier fra personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord.

Her er en oversikt over hvilke tilbud kommunen kan gi.

Tilbudene er lavterskeltilbud, hvor man kan ta kontakt direkte for å få hjelp:

 • Barnevernstjeneste
 • Helsesøster
 • Legetjeneste
 • Psykiatritjeneste
 • Ruskonsulent

Alle tjenestene samarbeider tett med SANKS og kommunen er godt rustet til å kunne håndtere henvendelser som måtte komme.

Tysfjord kommune har opprettet en kontakttelefon for publikum som trenger hjelp, eller noen å snakke med.
Den er bemannet mandag - fredag fra kl. 07:45 til 15:15.

Oversikt over hvem som betjener kontakttelefonen:

15. juni Truls Weisner
16. juni Heidi Oksala
17. juni Heidi Oksala

20. juni Berit Mølderup
21. juni Anja Skjelnes
22. juni Truls Weisner
23. juni Heidi Oksala
24 .juni Elin Mathisen

27. juni Berit Mølderup
28. juni Anja Skjelnes
29. juni Truls Weisner
30. juni Heidi Oksala
01. juli. Elin Mathisen

04. juli. Berit Mølderup
05. juli. Anja Skjelnes
06. juli. Truls Weisner
07. juli. Berit Mølderup
08. juli. Anja Skjelnes

Alle de som betjener kontakttelefonen har spesialkompetanse på  psykisk helsearbeid og miljøterapi.

Telefonnummeret er 913 88 729  (pr. 4/10-16, ikke lenger i drift)

 • Det er ikke mulig å sende SMS til dette nummeret.

Alle som jobber i psykiatri- og rustjenesten i kommunen, samt Anja i Sanks, kan også kontaktes direkte på følgende telefoner:

 • Heidi Oksala: 951 70198
 • Truls Weisner: 953 09014
 • Berit Mølderup; 414 96437
 • Elin Mathisen; 993 98113
 • Anja Skjelnes; 90012978

Telefonen er betjent av helsepersonell fra psykiatritjenesten og Sanks.

I tillegg er det opprettet et midlertidig krise-/omsorgsteam som skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet og mobiliseres på anmodning fra lensmann/politi, evt. lege eller kommunens kriseledelse.

I tillegg til kommunens kontakttelefon, så finnes det en rekke tilbud for publikum:

 • SANKS tlf:
  • Uke 24: 482 18 396 Anja Tiller
   Uke 25: 941 79 915 Janaki Hyldahl
  • Karasjok 78 46 95 50
  • Lakselv 78 46 45 50
 • Mental Helse ( hele døgnet) 116 123
 • Kirkens SOS (hele døgnet) 22 40 00 40
 • Incesttlf (hele dagen) 800 57 000
 • Alarmtelefonen 116 111
 • AA Anonyme Alkoholikere (hele dagen) 815 44 020

Henvendelser fra presse kan gjøres til ordfører Tor Asgeir Johansen, tlf. 916 15 762.