Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Landets beste på bredbånd?

04.12.2017

Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommuner er nå i ferd med å få landets beste bredbåndsdekning. I løpet av høsten 2017 ferdigstilles en storstilt utbygging som har pågått over flere år. 

Utbygging
Bredbånd er bygd i to faser, og fase 2 en er nå i ferd med å avsluttes. Grunnstammen er bygd med fiber og de mer perifere geografiske områdene får trådløst bredbånd som viser seg å gi svært god kapasitet og kvalitet. Prosjektet startet for 5 år siden etter initiativ fra ordfører Asle Schrøder i Steigen. STH-utvalget besluttet at saken skulle utvikles, og dette resulterte i en søknad om utbyggingsprosjekt. I prosjektet har Nordland fylkeskommune vært en meget god samarbeidspartner. En arbeidsgruppe med representanter fra alle tre kommune har hatt ansvar for prosjektgjennomføringen, mens STH-utvalget har vært styringsgruppe. 

Utbygger
Nord-Salten Kraft AS, som er Nord-Saltens lokale kraftselskap, har vunnet begge anbudsrundene. De vil i løpet av høsten 2017 ferdigstille utbygginga som beløper seg til 73,7 millioner kroner. Norsk kommunikasjonsmyndighet (NKom) har gjennom Nordland Fylkeskommune bevilget til sammen 31,4 mill kr til prosjektet. 

Utbygde områder

bredband.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over faktiske utbygde områder i Steigen, Tysfjord og Hamarøy

Tilrettelegging for næringslivet
Et funksjonelt høyhastighets datanett er en forutsetning for næringsetablering og for utvikling av eksisterende næringsliv. Denne investeringen bidrar til å underbygge en fortsatt god utvikling av næringslivet i Nord-Salten, der målet er å tilrettelegge for ytterligere vekst. 

Stedsuavhengighet
Disse nye digitale løsningene gir eksisterende bedrifter bredbånd, enten i form av fiber eller  radiolinje. Disse løsningene gir helt nye mulighet til å være tilgjengelig på nett uavhengig av hvor du befinner deg. Ny teknologi, bredbånd og bedre organisering av arbeidslivet, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig.

Vellykket prosjektutbygging
Kommunene vurderer dette som et meget vellykket prosjekt, som er utviklet og gjennomført i tett samarbeid mellom Steigen, Tysfjord og Hamarøy kommuner og Nord-Salten Kraft AS som utbygger.    

Kontaktpersoner i kommunene
Steigen
Ordfører Asle Schrøder 
Telefon: 976 55 708

Hamarøy
Ordfører Jan-Folke Sandnes
Telefon: 414 36 045

Tysfjord
Tor Asgeir Johansen
Telefon 916 15 762

Utbyggere 
Nord Salten kraft AS http://www.nordsaltenkraft.no/bredband 
Trollfjord bredbånd AS https://www.trollfjord.no/folg-utbyggingen-nord-salten/