Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kurs og kompetanse

30.11.2016

På denne siden finner du informasjon om kurs, e-læring, veiledninger og liknende. Her samles tilbud og muligheter for læring til innbyggere og ansatte i Tysfjord kommune.

Læring for alle

23 offentlige ting - Dette kurset gir en innsikt i de viktigste offentlige digitale tjenestene.

 

Læring for pasienter og pårørende

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Under finnes kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander og situasjoner. 

Anal inkontinens for pasienter - Akershus Universitetssykehus
Bedre søvn (Søvnskole) - Akershus Universitetssykehus
Bekkenbunnstrening - Akershus Universitetssykehus
De Minste
KOLS-kurs for pasienter og pårørende - KS-læring
Kroniske smerter - Akershus Universitetssykehus
Lavt stoffskifte - Akershus Universitetssykehus
Multippel sclerose - Akershus Universitetssykehus
Nedsatt funksjonsevne - Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 

Læring for ansatte innen helse og omsorg

Under finner du lenker til tilgjengelige kurs og temaer som er beregnet for deg som jobber innen helse og omsorgssektoren. Aktivitetene er hentet fra ulike behandlingsinstitusjoner og nettsteder. Samt at du finner relevant opplæringsdokumentasjon internt fra Tysfjord kommune.

Arbeid i andres hjem - Hos personer med utviklingshemming
Barn som pårørende - e-læring fra KS-læring
Down syndrom og autisme - Oslo Universitetssykehus
Fall og  fallforebygging - e-læring fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Forebygging og mestring av aggresjon og vold
Helseoppfølging av personer med utviklingshemming
HLR - Læringsportal NRR
Informasjonssikerhet - e-læring fra KS-læring
Inkludering og deltakelse - Mennesker med utviklingshemming
IPLOS e-læring
Medikamentregning e-læring
Nødnett - Sluttbrukerkurs
Lov om pasientrettigheter kap 4 A - e-læring fra Helsedirektoratet
Nettressurs - Snakk om rus
Overgrep mot eldre i institusjon - e-læring fra KS-læring
Overgrep på hjemmeboende eldre - e-læring fra KS-læring
Profil - Helsehjelpsdokumentasjon 2015
Profil - Brukerhåndbok for IPLOS i Profil
Profil - Brukerhåndbok for medikamenthåndtering i Profil
Profil - Brukerhåndbok for labark i Profil
Psykiske lidelser - Hos mennesker med utviklingshemming
Pårørende - Et opplæringsprogram fra KS-læring
Samisk tolking i helsevesenet
Smittevern - e-læring fra KS om grunnleggende smittevernrutiner
Tann- og munnstell i sykepleien - e-læring fra KS-læring
Underernæring - e-læring fra Helse Bergen
Utfordrende atferd - Mennesker med utviklingshemming
Veileder for elektronisk sykepleierdokumentasjon - NSF
Videokonferanse på 1-2-3
Vold og seksuelle overgrep mot barn​

 

Læring for ansatte - øvrig

ESA - grunnleggende opplæring for saksbehandlere
KS Læring - administrasjon
KS Læring - skole og oppvekst
KS Læring - Inkluderende fellesskap
KS Læring - Innføringskurs i ESA
Internia - intern telefonliste