Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Kunngjøring - oppstart arbeid med forskrifter for nye Narvik kommune

KUNNGJØRING TIL HJEMMESIDE I BALLANGEN, TYSFJORD OG NARVIK KOMMUNE OG NARVIK VANN KF

 

Kunngjøring oppstart av arbeid med forskrifter.pdf

 

OPPSTART AV ARBEID MED NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I NYE NARVIK KOMMUNE

I henhold til forvaltningslovens § 37 varsles oppstart av arbeid med å utarbeide ny forskrift for vann- og avløpsgebyr i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre at den nye kommunen får dekket sine kostnader til drift og investeringer av kommunale vann- og avløpsanlegg, og at det blir en felles forskrift for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700

 

OPPSTART AV ARBEID MED NY LOKAL FORSKRIFT FOR TILSYN OG SAKSBEHANDLING AV MINDRE AVLØPSANLEGG I NYE NARVIK KOMMUNE

I henhold til forurensningsforskriftens § 11-4, jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre at den nye kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg i nye Narvik kommune, samt at det er forutsigbart for eierne av slike anlegg hva kostnadene til saksbehandling og tilsyn utgjør.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700

 

OPPSTART AV ARBEID MED NY LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER I NYE NARVIK KOMMUNE

I henhold til forurensningsloven, jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling av slam i nye Narvik kommune.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700

Bilderesultat for vann