Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Kunngjøring av holdningsskapende midler høst 2017


Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

 

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu

for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad om holdningsskapende midler 2017» sendes til:

 

Firmapost-nord@vegvesen.no

 

Eller til

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 

 

Søknadsfrist 1. oktober 2017.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.