Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kulturskåvlla

29.11.2012

  

Diededumsjiemáv/skåvev ådå oahppe Divtasvuona Kultuvrraskåvllåj

 

Mij Gesi Tjielggidus
Spellat bajás/teater 5 jage - 2. klássaj Sierra lágán barggo musijkan, rytmajn, dramajn ja lávllumijn. Juogos.
Musijkka juogos 3. - 10. klássaj Juogos. Lassen aktugasj oahppuj. Gájka skåvlåjn
Gitárra 3. - 10. klássaj Aktugasj. Gájka skåvlåjn
Piáno 3. - 10. klássaj Aktugasj. Gájka skåvlåjn
Lávla /Vokálla 3. - 10. klássaj Aktugasj, juogos, Gásluovtan, Àjluovtan ja Stuorgietten
Duodje 3. - 10. klássaj Juogos. Gásluovtan ja Àjluovtan
Dánnsa 1. - 10. klássaj Juogos. Gásluovtan, Ájluovtan ja Oppájden
Tromma/slagverk 3. - 10. klássaj Aktugasj. Gájka skåvlåjn
El-bassa 3. - 10. klássaj Aktugasj. Gájka skåvlåjn


Spellat avtav tjuojanisáv, de VIERTTI hejman dakkirav adnet.

 

 

 

Hadde aktugasj åhpadimes le 1.720,- kråvnå jages.
Hadde juogosåhpadimes le 1270,- kråvnå jages.

 

 

 


Gehtja oahppenjuolgadusáv nuppe bielen.

Diededumsjiemáv/skåvev rájaduvvá åvddål sjnjuktjamáno 1. b diehki:

                            Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune
                            Poasstaboaksa / Postboks 104
                            8591 Gásluokta / Kjøpsvik
                            Ienep diedojt oattjo rektoris Eirik Stensland tlf 90 73 44 29
                                


Påmeldingsskjema til kulturskolen

Reglement for elever v/ Tysfjord kulturskole- norsk
Reglement for elever v/ Tysfjord kulturskole - samisk