Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon midler

Kultur- og næringsfond 2011

STH

 

STH-utvalget utlyser med dette avsatte fellesmidler til
kultur og næringsfondformål for 2. gangs tildeling i 2011
 
 
Det etablerte ”Kultur- og næringsfondet for Nord-Salten” er et samarbeid mellom Nordland Fylkeskommune og de tre kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy.
 
Det er utarbeidet egne retningslinjer og søknadsskjema for fondet med utgangspunkt i egen avtale mellom Nordland Fylkeskommune og de tre kommunene.
 
Større prosjekter med interkommunal betydning for Nord-Salten, og hvor det er synliggjort varige arbeidsplasser, vil bli foretrukket.

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt, og alle vedlegg må følge vedlagt før søknaden kan behandles.
 
Søknadsfrist 28.oktober 2011.
Søknadsskjema og retningslinjer finner du på internettsidene til kommunene eller du kan henvende deg til STH-sekretariatet via e-post: mari.wattum@kun.nl.no

Søknad sendes: 

STH-sekretariatet Nordland fylkeskommune
v/ KUN senter for kunnskap og likestilling
8286 Nordfold