Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kreftsykepleier

21.11.2012

Tysfjord kommune har ansatt kreftsykepleier i 50% stilling.

Kreftsykepleier:

  • skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen.
  • samarbeider med og bistår hjemmetjenesten og sykehjem i omsorgen for pasienter med
    kreft og deres pårørende.
  • har taushetsplikt, alle samtaler skjer i fortolighet.
  • tjenesten er gratis.


 

Navn Tittel E-post Telefon
Bente Kristoffersen Kreftsykepleier Bente Kristoffersen 907 24 383


Kreftsykepleier Bente Kristoffersen treffes på jobb mellom klokken 07:30 og kl. 15:00.
Henvendelse utenom angitt tid kan rettes til Åpen omsorg Kjøpsvik, telefon 917 33 056.