Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Koordinerende enhet

24.05.2012

Kommunen har en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet som skal ivareta koordinering av tjenestetilbudet for pasienter og brukere med langvarige og sammensatte behov. Denne enheten har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
 

Koordinerende enhet er tildelingsenheten.

 

 

De som sitter i tildelingsenheten er:
ledere PLO øst og vest, avdelingssykepleiere PLO øst og vest, lege, fysioterapeut, leder enhet familie og helse.
 

Leder tildelingsenheten er koordinator helse- og omsorg: 

Mob:

Rehabiliteringskontakt:
Arne Rasmussen
Mob: 91 16 75 26


Barn som pårørende:

Kontaktperson er helsesøster
Tlf: 75 77 56 50
Mob:

 

manglende informasjon vil bli oppdatert (19.08.19)