Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kontakttelefon

10.06.2016

 

VG har det siste året arbeidet med en artikkel om seksuelle overgrep mot mindreårige i Tysfjord. Artikkelen kommer i VG Helg lørdag den 11. juni 2016.

Kommunens hjelpetelefon for publikum:  913 88 729

Kontakttelefonen er bemannet mandag - fredag  07.45 - 15.15

Oversikt over hvem som betjener kontakttelefonen:

15. juni Truls Weisner
16. juni Heidi Oksala
17. juni Heidi Oksala

20. juni Berit Mølderup
21. juni Anja Skjelnes
22. juni Truls Weisner
23. juni Heidi Oksala
24 .juni Elin Mathisen

27. juni Berit Mølderup
28. juni Anja Skjelnes
29. juni Truls Weisner
30. juni Heidi Oksala
01. juli. Truls Weisner

04. juli. Berit Mølderup
05. juli. Anja Skjelnes
06. juli. Truls Weisner
07. juli. Berit Mølderup
08. juli. Anja Skjelnes

Alle de som betjener kontakttelefonen har spesialkompetanse på  psykisk helsearbeid og miljøterapi.

  • Det er ikke mulig å sende SMS til dette nummeret.

Alle som jobber i psykiatri- og rustjenesten i kommunen, samt Anja i Sanks, kan også kontaktes direkte på følgende telefoner:

  • Heidi Oksala: 951 70198
  • Truls Weisner: 953 09014
  • Berit Mølderup; 414 96437
  • Elin Mathisen; 993 98113
  • Anja Skjelnes; 90012978

Telefonen er betjent av helsepersonell fra psykiatritjenesten og Sanks.