Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Kontakt

Kontakt oss

Du kan kontakte oss pr. telefon, sende brev pr. post, bruke e-post eller benytte elektronisk skjema for å henvende deg til Tysfjord kommune.

Telefon til sentralbord: 75 77 55 00
Telefaks: 75 77 55 55
E-post: postmottak@tysfjord.kommune.no
Åpnings- og telefontid rådhus: mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00.

Henvend deg gjerne til Servicetorget i rådhuset i Fl. Smithsvei 1, Kjøpsvik, hvis du trenger veiledning.

Skriftlige henvendelser kommer til postmottaket i Tysfjord kommune, som videreformidler den samme dag til rette enhet i kommunen. Det er den enkelte enhetsleder som fordeler posten i sin enhet, dette gjøres daglig.

  
Brev:Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune
Enhet/tjenestested/person
Poasstaboaksa - Postboks 104
8591 GÁSLUOKTA - KJØPSVIK
Chat:Ta kontakt via chat.
Faktura: Tysfjord kommune
Postboks 1597
7435 Trondheim
Elektronisk faktura:Tysfjord kommune ønsker primært å motta faktura i EHF-format.
Faktura via e-post:faktura.inn@tysfjord.kommune.no
Organisasjonsnummer: 972 417 769
Skjemaer:Skjemaportal
Videokonferanse:Oversikt over våre videokonferansestudioer
Satelitt-telefon:
(beredskap)
-Tysfjord rådhus: +881641411436 - Lagret hos arbeidsgruppa for Grenseleden, Svein Berg, mob. 48230855.
-Drag skole: +881641469855
-Musken: +881622435114 (lagret på skolen)
-Hamarøy rådhus: +881623482458

 

Vær særlig oppmerksom på at du ikke må sende oss sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt pr. e-post. 

Sensitive personopplysninger
Som sensitive personopplysninger regnes iht. Personopplysningslovens § 2-8
opplysninger om
a) en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, eller personens politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
c) helseforhold
d) seksuelle forhold
e) medlemskap i fagforeninger. Bestemmelser om taushetsplikt i lovverket

I offentlighetsloven er det gitt uttrykkelig bestemmelse om at opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, skal være unntatt fra offentlighet (§ 13). I forvaltningsloven er taushetspliktbestemmelsene samlet i en egen paragraf om dette (§ 13), samt i Forskrift nr.1456 av 15.12.2006 (forvaltningslovforskriften). Disse bestemmelsene gjelder også for Arkivverket.

Våre elektroniske skjema kan sendes gjennom sikker forbindelse direkte til vårt postmottak.
Alle opplysninger som da overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL).
Når du skal sende inn et elektronisk skjema til Tysfjord kommune må du alltid først godkjenne en personvernerklæring. Dette innebærer at du godkjenner at personvernet er ivaretatt.