Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kommunevåpen for nye Narvik kommune

20.04.2018
Kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord slår seg sammen 1. januar 2020. Nå starter konkurransen om å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

kommunevapen_01.png

Alle som vil kan sende inn forslag frem til dato 1. august 2018. Vinneren premieres med kr 10 000 kroner.

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommune håper og ønske på stort engasjement blant innbyggere, skoler, barnehager, næringsliv, lag, foreninger og alle andre som har gode ideer. Du/dere kan sende inn tegning eller beskrivelse av en idé for hvordan kommunevåpenet bør se ut.

Slik deltar du

Her er kriteriene for kommunevåpenkonkurransen:

 1. Tegn våpenskjoldet så stort som mulig innenfor et A4-ark.
  Her kan du laste opp og skrive ut en egen kommunevåpenmal (PDF, 767 kB) 
  Husk! Tegningen må ikke inneholde tekst.
 2. Våpenet skal inneholde en eller to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
 3. Fyll ut våpenskjoldet med motivet som du mener bør symbolisere den nye kommunen. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves. Forslaget er kun en foreløpig skisse. Det er ideen som blir vurdert. Vinnerforslaget vil bli bearbeidet og tilpasset av profesjonelle grafiske designere i etterkant.
 4. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk. Se informasjon om heraldikk på arkivverket.no
 5. Skriv en kort tekst med beskrivelse og begrunnelse av forslaget på eget ark. Det må ikke skrives noe på selve tegningen.
 6. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.
 7. Tegning og beskrivelse/begrunnelse samt din kontaktinformasjon sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Husk å merke eposten (emnefelt) med: «Designkonkurranse nytt kommunevåpen det nye Narvik kommune».

Kriterier for motiv og form 

a) Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til kommunevåpen i Norge,og skal godkjennes av de 3 kommunestyrene Se informasjon om heraldikk på arkivverket.no

b) Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design, og må fungere i små og store format, f.eks elektronisk, presentasjoner og trykksaker.

c) Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.

Forslag må være levert innen 1. august 2018.

Har du spørsmål om designkonkurransen, kan du ta kontakt med arbeidsgruppen:

Narvik kommune ved Mona Nilsen. 
E-post: mona.nilsen@narvik.kommune.no 
Mobil: 976 50 452

Tysfjord kommune ved Guttorm Aasebøstøl
E-mail: guande-a@online.no
mobil: 993 68 284

Ballangen kommune ved Hermod Amundsen
E-post: hermod.amundsen@ballangen.kommune.no 
Mobil:  915 11 873

Arbeidsgruppen for nytt kommunevåpen tar endelig beslutning om hvilke forslag som skal fremmes for politisk beslutning.

Den som sender inn forslag til nytt kommunevåpen samtykker samtidig i at Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner og senere nye Narvik kommune har fullt og helt overtar opphavsretten til det foreslåtte motivet eller til variasjoner og utvikling av dette motivet.