Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

08.01.2013

 

Tysfjord formannskap vedtok 3.1.2013 å legge forslaget til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Arealplanen omfatter kommunens totale land- og sjøarealer. Dette betyr at revisjon av kommunens kystsoneplan inngår i kommuneplanens arealdel med tilhørende plankart.
 
Planen søker å ivareta ulike hensyn knyttet til disponering av kommunens arealer, og den følger opp de strategiske valg som er utformet i kommuneplanens samfunnsdel.
 
Planen er lagt ut til ettersyn i serviceavdelingen på rådhuset i Kjøpsvik, Drag Snarkjøp og ICA Nær, Storjord.
 
Eventuelle merknader og innspill til kommuneplanens arealdel skal framsettes skriftlig innen 25.2.2013 til
 
Tysfjord kommune, postboks 104, 8590 Kjøpsvik
tlf.: 75 77 55 00, e-post:
postmottak@tysfjord.kommune.no