Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
11.07.2019

Retting av vedtatt kommuneplan

Retting av kommuneplan vedtatt 16.12.15 i kommunestyret.
Les mer...
27.04.2015

Plankart

Revidert av 14.04.15
Les mer...
19.01.2014

Kommuneplanens arealdel - 2. gangs høring

Tysfjord formannskap vedtok i møte 15.01.2014, sak 1/14, å legge revidert forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, jfr. § 5-2.

Les mer...
21.03.2013

Kommunedelplan

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 legges ut til offentlig ettersyn.
Les mer...
08.01.2013

Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

Tysfjord formannskap vedtok 03.01.2013 å legge forslaget til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.
Les mer...
15.11.2011

Kommuneplan

Les mer...