Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon kommunebors

Kommunebørsen

 

    På Dagbladets kommunebørs ligger Tysfjord kommune totalt på 139. plass av 425 kommuner.

 

I serien Kommunebørsen har Dagbladet hatt som mål å kåre Norges beste kommune å bo i.

Alle landets kommuner er målt ut ifra 55 ulike parametre - fordelt på åtte kategorier.
Økonomisk styring, kommunehelsetilbud, skole, arbeid, tilbud til småbarnsforeldre og unge, skatter og avgifter, og eldreomsorg.

Tallene er basert på kommunenes egne innrapporteringer til KOSTRA, Nav, KS, Kommunaldepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Norges beste kommune er den kommunen som i snitt kommer best ut i de åtte kategoriene.
Der hvor kommunene har fått en - betyr det manglende innrapportering til SSB.
Kommunene må ha levert tall til minst 70 prosent av beregningsgrunnlaget for å være med.


Dagbladets kommunebørs