Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

vannkran

Kokepåbud opphevet - Bogen vannverk

Kokepåbudet på vann levert fra Bogen vannverk er opphevet.

Kokepåbud på vann levert fra Drag og Korsnes vannverk opprettholdes inntil videre.

 

Teknisk etat